Majstorski

Zidani roštilj

⇐ Povratak na sadržaj

Zidani roštilj

Za naš roštilj nisu potrebni veliki radovi. Veličina temelja je samo 140cm x 65cm, i 20cm u dubinu. Najteže će biti odabrati mesto za roštilj, jer kada ga jednom sagradimo, ništa više nećemo moći promeniti. Potražite, dakle, dobro mesto, možda malo zaklonjeno od pogleda jer ko voli da mu se gleda u tanjir.

Temelj se obeleži sa četiri kočića i zatim iskopa. Unutra se naspe sloj šljunka visine 5cm, a iznad njega beton (razmer mešavina 1:3). Beton se mora izravnati i pustiti da se suši 24 časa.

Temelj možete napraviti i preko nedelje, kada se vratite kući sa posla. Tako će vam ceo vikend ostati za druge radove i ne morate čekati da se temelj osuši. Na temelj se polažu obe ploče od pranog betona i poravnaju se sa donjim redom opeke.

Posle toga prećićemo na izradu bočnih delova bakarnog krova. Upotrebite naš predlog to jest crtež.

Sleme krova biće 50cm udaljene od prednje ivice. Tamo gde će se bočni delovi zakivati na krov, lim se mora uvrnuti za oko 1cm. Sam krov se savija prema belim preščano-krečnim opekama. Sve to treba napraviti vrlo precizno i stalno meriti viskom.

T-nosače iznad pregrade za drva treba na kraju tako podesiti da sa oba svoja kraja nalegnu za oko 3-5cm. Onda ćemo uzidati završni red opeka. Završne opeke iznad pregrade za drva, moraju biti tako položene, da iznutra ostane ivica za odlaganje od oko 1,5cm za stone daske. Pošto se malter osuši, fuge treba preći masom za fugovanje pomoću zadarske lopatice.

Dok se malter bude sušio, imaćete dosta vremena da napravite rešetku za roštilj i krov kamina. Rešetka se sastoji od četvrtastih aluminijumskih šipki (10 x 10 mm) i okruglih šipki ( Ø 5mm). Broj poprečnih šipki zavisi od količine i vrste mesa koje ćete kasnije peći na roštilju. Položaj šipki treba u pravilnim razmacima obeležiti na četvrtastim ugaonim šinama i izbušiti do polovine dubine materijala. Sada treba sastaviti rešetku i obe krajnje šipke osigurati zakovicom. U ugaone šine za grejnu ploču i rešetku roštilja treba izbušiti po dve rupe. Razmak prema spoljnim ivicama iznosi 15cm. Kada se malter osuši, izbušićemo rupe za pričvršćivanje ugaonih šina. Tačan položaj vidi se na slikama 8 i 11. Šipke vođice za položaj roštilja pričvršćene su na grejnu ploču i na krov. Ako ste naročito oprezni, možete ih dodatno osigurati obujmicama za cevi, koje se metalnim „tiplovima“ na širenje učvršćuju na zid. Sada je roštilj gotov. Za svečano otvaranje treba sačekati vikend. Bolje je da se malter i cement suše još nekoliko dana pre nego što zapalite prvu vatru.

Ploče od pranog betona.

Pravougaonik veličine 140 x 65cm iskopa se 20cm duboko. Naspe se tucanik ( 5cm visine), a na njega beton. Izravna se libelom i suši 24 sata. Posle toga se mogu položiti ploče od pranog betona.

Zidanje baštenskog roštilja.

Zidanje baštenskog roštilja. Upotrebili smo gotovu mešavinu maltera za fuge u boji antracita. Lep je kontrast prema belim opekama. Zid se proverava viskom.

Dva T nosača.

Iznad prednjeg dela pregratka za drva položena su dva T nosača. Na njih dolazi završni red opeke. Iznutra mora ostati ivica širine 1,5 cm za stonu dasku, između kojih treba ostaviti fugu za "istezanje".

Roštilj je završen.

Roštilj je završen. Daska na levoj strani služi za odlaganje pribora za roštilj. Ona je na metalnim pločicama koje se moraju ugraditi. Daska za roštiljski pribor i stone daske moraju da budu načinjene od bukovine, koja ne ispušta ni smolu ni taninsku kiselinu.

Stalci za krov roštilja.

Na uglovima su montirani stalci za krov roštilja. Držaće ih grejna ploča i šine za roštiljsku rešetku.

Ugaone šine za roštilj.

Ugaone šine za roštilj pričvršćuju se metalnim umecima za širenje. Grejna ploča položena je na ivice zida. Rupe za umetke buše se tek pošto se osuši malter.

Roštiljski motor montira se na ražanj.

Roštiljski motor montira se na ražanj sa desne strane. Ovde u pregratku za drva on će najmanje smetati. Buši se tek kada se malter osuši.

Obe ploče roštilja.

Obe ploče roštilja: dole za veliku toplotu, a gore za meso koje se ne sme brzo peći nego mora polako da se okreće, i da bude hrskavo.

Krov kamina napravljen od bakarnog lima.

Krov kamina napravljen od bakarnog lima. Izreže se makazama za lim i zatim se napravi žleb. Stranice i krov spajaju se zakivanjem.

Šipke nosači umeću se u vođice.

Šipke nosači umeću se u vođice, krov kamina položi se tako da se sa leve strane i pozadi završava u ravni zida. Na krovu se označi položaj šipki. Cevi se odozgo spljošte i zakuju.

Kroz vođice i nosače treba izbušiti rupe za podizanje i spuštanje krova roštilja.

Kroz vođice i nosače treba izbušiti rupe za podizanje i spuštanje krova roštilja. Osiguravaju se klinom. Daske za stonu ploču moraju imati dosta mesta, jer nabreknu od vlage.